Комплект плакатів з хімії. 7-9 клас

Серія: Наочні посібники

Код: ПОС113

Мова: українська

Сторінок: 41

Формат: В2 (50х70 см)

Постачальник: «Підручники і посібники»

 
   

Комплект сформовано для 7-9 класів. До складу комплекту входить 41 плакат. Матеріал подано згідно програми МОН України з предмету хімія. Плакати сприятимуть систематизації та вдосконаленню знань з хімії. До складу комплекту входять плакати з такими важливими темами, як: хімічні властивості кислот; розв'язування задач на розчини; класифікація речовин; добування кисню; масова частка розчиненої речовини; швидкість хімічних реакцій; електролітична дисоціація та інші. Комплект рекомендується для вчителів хімії середньої школи.

Список плакатів:

 1. Ряд активності металів.
 2. Основні фізико-хімічні величини.
 3. Зміна забарвлення індикаторів у розчинах кислот і лугів.  
 4. Добування кисню.  
 5. Колообіг Оксигену в природі.  
 6. Визначення валентності елементів у бінарних сполуках.  
 7. Хімічні властивості оксидів.  
 8. Хімічні властивості основ.  
 9. Хімічні властивості кислот.  
 10. Хімічні властивості солей.  
 11. Класифікація неорганічних речовин.  
 12. Назви та формули деяких неорганічних кислот.  
 13. Порядок добирання коефіцієнтів у схемах реакцій.  
 14. Ковалентний зв’язок.  
 15. Йонний зв’язок.  
 16. Ступінь окиснення елемента.  
 17. Будова атома.  
 18. Сучасна модель атома.  
 19. Будова електронних оболонок атомів (1).  
 20. Будова електронних оболонок атомів (2).  
 21. Характеристика елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома.  
 22. Вода. Розчини.  
 23. Електролітична дисоціація.  
 24. Реакції обміну між електролітами в розчині.  
 25. Масова частка розчиненої речовини.  
 26. Розв’язування задач на розчини (1).  
 27. Розв’язування задач на розчини (2).  
 28. Класифікація хімічних реакцій (1).  
 29. Класифікація хімічних реакцій (2).  
 30. Швидкість хімічних реакцій.  
 31. Вуглеводні.  
 32. Метан.  
 33. Етилен.  
 34. Ацетилен.  
 35. Метанол і етанол.  
 36. Гліцерин.  
 37. Естери. Жири.  
 38. Карбонові кислоти.  
 39. Вуглеводи. Глюкоза.  
 40. Сахароза.  
 41. Білки.
Догори