Класний журнал 1-4 класи

Серія: Робоча документація

Код: О376003У

Мова: українська

Сторінок: 272

Формат: А4

Постачальник: «Ранок»

 
   

Використання в навчальних закладах України дозволяється Свідоцтво МОН України № 04/029 28 квітня 2016 р.
Підписано до друку 30.03.2017. Формат 84×108/16. Папір офсетний.
Гарнітура Таймс. Друк офсетний.

Догори