Українська мова. Інтерактивний довідник-практикум із тестами. Підготовка до ЗНО

0 відгуків
 • Серія:Підготовка до ЗНО і ДПА
 • Автор:Літвінова І.М., Бутко С.Г., Гарюнова Ю.О., Тищенко З.Р.
 • Код:Д178074У
 • Мова:українська
 • Сторінок:384
 • Формат:205х260 мм
 • Постачальник:«Ранок»
 • Товар закінчився
  і не додрукований

Видання  створено  з  метою  якісної  та  ефективної  підготовки  до  складання  зовнішнього  незалежного  оцінювання  з  української  мови.  У  довіднику  вміщено  теоретичний матеріал, вправи, тести до кожної теми, а також тренувальні тести у форматі ЗНО.

За цим посібником учні можуть готуватись як самостійно, так і на шкільних уроках або заняттях із репетитором. Для учнів, абітурієнтів, учителів, репетиторів і всіх, хто прагне здобути й удосконалити знання з української мови.

 • Календарно-тематичний план
 • Морфологія
 • Заняття 1
 • Частини мови 
 • Частини мови. Загальна характеристика
 • Самостійні частини мови 
 • Службові частини мови
 • Вигук
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 2
 • Іменник 
 • Іменник. Загальна характеристика 
 • Рід іменників
 • Рід незмінюваних іменників
 • Число іменників
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 3
 • Іменник
 • Відміни іменників. Невідмінювані іменники
 • Групи іменників
 • Групи іменників ІІ відміни на -р 
 • Особливості відмінювання іменників 
 • Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку однини
 • Як на ЗНО
 • Заняття 4
 • Іменник .
 • Кличний відмінок 
 • Особливості вживання поширених звертань
 • Імена по батькові 
 • Відмінювання прізвищ 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 5
 • Прикметник
 • Прикметник. Загальна характеристика 
 • Відмінювання прикметників 
 • Розряди прикметників за значенням 
 • Як на ЗНО
 • Заняття 6
 • Прикметник
 • Ступені порівняння якісних прикметників 
 • Особливості утворення ступенів порівняння
 • Звукові зміни при творенні. Особливості вживання 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 7
 • Числівник 
 • Числівник. Загальна характеристика 
 • Розряди числівників за значенням і будовою 
 • Відмінювання кількісних числівників 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 8
 • Числівник 
 • Відмінювання порядкових числівників 
 • Узгодження числівників з іменниками
 • Уживання числівників для позначення часу 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 9
 • Займенник 
 • Займенник. Загальна характеристика
 • Розряди займенників за значенням 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 10
 • Займенник
 • Особливості відмінювання займенників
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 11
 • Дієслово
 • Дієслово. Загальна характеристика
 • Форми дієслова
 • Вид дієслова 
 • Безособові дієслова
 • Складні випадки керування дієслів
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 12
 • Дієслово
 • Способи дієслова
 • Творення форм умовного й наказового способів дієслова 
 • Дійсний спосіб. Форми майбутнього часу
 • Дієвідмінювання дієслів 
 • Чергування приголосних при дієвідмінюванні 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 13
 • Дієприкметник
 • Дієприкметник. Загальна характеристика
 • Творення дієприкметників 
 • Правопис дієприкметників
 • Дієприкметниковий зворот
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 14
 • Дієприслівник
 • Дієприслівник. Загальна характеристика
 • Творення дієприслівників
 • Дієприслівниковий зворот 
 • Уживання дієприслівників і дієприслівникових зворотів
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 15
 • Прислівник
 • Прислівник. Загальна характеристика 
 • Ступені порівняння прислівників
 • Правопис И або І в кінці прислівників
 • Правопис Н чи НН у прислівниках 
 • Прислівники й сполучення інших частин мови
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 16
 • Прислівник
 • Правопис прислівників
 • Правопис прислівникових сполучень
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 17
 • Службові частини мови 
 • Прийменник. Загальна характеристика
 • Правопис прийменників
 • Особливості вживання прийменників
 • Сполучник. Загальна характеристика
 • Групи сполучників 
 • Сполучники і сполучні слова
 • Правопис сполучників 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 18
 • Службові частини мови. Вигук
 • Частка. Загальна характеристика
 • Розряди часток за значенням
 • Правопис часток 
 • Правопис частки НЕ з різними частинами мови
 • Вигук як частина мови
 • Правопис вигуків
 • Як на ЗНО 
 • Лексикологія. Фразеологія
 • Заняття 19
 • Лексичне значення слова 
 • Лексикологія як розділ науки про мову
 • Лексичне значення слова 
 • Однозначні й багатозначні слова. Типи лексичного значення
 • Системні зв’язки лексики
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 20
 • Лексика української мови 
 • Лексика української мови за походженням 
 • Лексика української мови за сферами вживання 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 21
 • Фразеологія
 • Фразеологія. Поняття про фразеологізми
 • Джерела походження фразеологізмів 
 • Як на ЗНО 
 • Синтаксис і пунктуація
 • Заняття 22
 • Словосполучення 
 • Словосполучення. Загальна характеристика
 • Типи словосполучень
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 23
 • Речення 
 • Речення. Загальна характеристика 
 • Структура речення 
 • Порядок слів у реченні
 • Види речень 
 • Повні й неповні речення
 • Типи неповних речень
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 24
 • Головні члени речення 
 • Члени речення. Загальна характеристика 
 • Головні члени двоскладного речення
 • Тире між підметом і присудком 
 • Особливості узгодження підмета з присудком
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 25
 • Другорядні члени речення
 • Другорядні члени речення
 • Додаток
 • Означення
 • Прикладка 
 • Правопис непоширених прикладок
 • Обставина 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 26
 • Односкладні речення
 • Односкладне речення. Загальна характеристика
 • Типи односкладних речень 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 27
 • Однорідні члени речення 
 • Просте ускладнене речення. Загальна характеристика
 • Однорідні члени речення 
 • Розділові знаки при однорідних членах речення
 • Розділові знаки між однорідними означеннями 
 • Розділові знаки при узагальнювальних словах
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 28
 • Звертання. Вставні і вставлені конструкції
 • Звертання
 • Різновиди звертань за структурою
 • Розділові знаки при звертаннях
 • Як на ЗНО. Частина 1 
 • Вставні конструкції 
 • Розділові знаки при вставних конструкціях
 • Вставлені конструкції
 • Як на ЗНО. Частина 2 
 • Заняття 29
 • Відокремлені члени речення 
 • Відокремлені члени речення. Загальна характеристика 
 • Відокремлений додаток 
 • Відокремлене означення 
 • Відокремлена прикладка 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 30
 • Відокремлені члени речення
 • Відокремлена обставина
 • Порівняльний зворот 
 • Відокремлені уточнювальні члени речення
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 31
 • Типи складних речень
 • Складносурядне речення
 • Складне речення. Загальна характеристика
 • Складносурядне речення 
 • Розділові знаки в складносурядному реченні
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 32
 • Складнопідрядне речення 
 • Складнопідрядне речення. Загальна характеристика 
 • Види підрядних частин 
 • Розділові знаки у складнопідрядному реченні
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 33
 • Безсполучникове складне речення 
 • Безсполучникове складне речення. Загальна характеристика 
 • Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 34
 • Багатокомпонентні складні речення 
 • Багатокомпонентні складні речення. Загальна характеристика 
 • Види зв’язку між частинами багатокомпонентного складного речення 
 • Розділові знаки в багатокомпонентному складному реченні
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 35
 • Способи відтворення чужого мовлення
 • Пряма мова. Непряма мова
 • Розділові знаки при прямій мові 
 • Особливості оформлення діалогу
 • Правила оформлення цитат
 • Як на ЗНО 
 • Будова слова. Словотвір
 • Заняття 36
 • Будова слова. Словотвір 
 • Будова слова. Загальна характеристика 
 • Структурні елементи слова (морфеми) 
 • Словотвір як розділ мовознавства. Загальна характеристика
 • Способи словотворення 
 • Як на ЗНО 
 • Фонетика. Графіка
 • Заняття 37
 • Фонетика. Графіка 
 • Фонетика як розділ науки про мову
 • Характеристика приголосних звуків 
 • Графіка як розділ науки про мову
 • Співвідношення між буквами та звуками в українській мові. Фонетична транскрипція
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 38
 • Орфоепія 
 • Орфоепія як розділ науки про мову
 • Правила вимови голосних звуків в українській мові
 • Правила вимови приголосних звуків в українській мові 
 • Спрощення в групах приголосних
 • Основні випадки уподібнення приголосних
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 39
 • Наголос. Склад
 • Наголос 
 • Складні випадки наголошування слів 
 • Склад 
 • Правила переносу слів із рядка в рядок 
 • Технічні правила переносу
 • Як на ЗНО 
 • Орфографія
 • Заняття 40
 • Орфографія. Правопис літер на позначення голосних. Чергування голосних 
 • Орфографія як розділ науки про мову 
 • Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о]
 • Поняття про чергування звуків 
 • Найпоширеніші випадки чергування голосних 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 41
 • Чергування приголосних 
 • Найпоширеніші випадки чергування приголосних 
 • Основні випадки чергування у // в, і // й, з // зі // із 
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 42
 • Зміни приголосних при словотворенні 
 • Зміни приголосних при творенні прикметників та іменників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств- 
 • Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників
 • Зміни приголосних при творенні іменників за допомогою суфікса -ин-
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 43
 • Подвоєння букв на позначення приголосних
 • Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних 
 • Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 44
 • Сполучення ЙО, ЬО. Уживання м’якого знака та апострофа 
 • Сполучення йо, ьо
 • Правила вживання м’якого знака 
 • Як на ЗНО. Частина 1 
 • Правила вживання апострофа 
 • Як на ЗНО. Частина 2 
 • Заняття 45
 • Правопис префіксів і суфіксів 
 • Правопис голосних у префіксах 
 • Правопис приголосних у префіксах
 • Правопис суфіксів
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 46
 • Правопис власних назв
 • Правила вживання великої літери у власних назвах
 • Лапки у власних назвах
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 47
 • Правопис слів іншомовного походження 
 • Ознаки слів іншомовного походження 
 • Правопис голосних у словах іншомовного походження 
 • Уживання м’якого знака й апострофа у словах іншомовного походження
 • Подвоєння букв на позначення приголосних у словах іншомовного походження
 • Як на ЗНО 
 • Заняття 48
 • Правопис складних і складноскорочених слів 
 • Написання складних слів разом або через дефіс 
 • Правопис складноскорочених слів 
 • Як на ЗНО 
 • Стилістика
 • Заняття 49
 • Стилі сучасної української мови. Власне висловлення 
 • Стилі сучасної української мови. Загальна характеристика 
 • Стильові різновиди сучасної української мови 
 • Вимоги до написання власного висловлення 
 • Як на ЗНО
 • Розвиток мовлення
 • Заняття 50
 • Читання й аналіз тексту
 • Читання й аналіз тексту. Загальна характеристика завдання
 • Поради щодо виконання тестів до тексту 
 • Текст, тема, основна думка. Теоретичний мінімум 
 • Мовні засоби зв’язку речень у тексті 
 • Як на ЗНО 
 • Ключі до занять 
 • Тестовий зошит, як на ЗНО
 • Варіант 1 
 • Варіант 2 
 • Варіант 3 
 • Ключі до тестів 
 • Додатки
 • Додаток 1
 • Зразки відмінювання іменників 
 • І відміна 
 • ІІ відміна
 • ІІІ відміна 
 • ІV відміна 
 • Додаток 2
 • Відмінювання прикметників
 • Тверда група 
 • М’яка група 
 • Прикметники на -лиций
 • Додаток 3
 • Відмінювання займенників 
 • Особові займенники
 • Присвійні і зворотний 
 • Питально-відносні, неозначені, заперечні займенники
 • Вказівні та означальні займенники

Літвінова І.М., Бутко С.Г., Гарюнова Ю.О., Тищенко З.Р.

 • Залишити свій відгук

Разом з цим замовляють

 • Щоденник класного керівника

  Щоденник класного керівника

  65.00 грн Купити
 • Прийоми педагогічної техніки

  Прийоми педагогічної техніки

  100.00 грн Купити
 • Маленькі секрети учительського успіху. Навчаємо з радістю

  Маленькі секрети учительського успіху. Навчаємо з радістю

  100.00 грн Купити
 • Українська мова. 6 клас. Комплект навчальних плакатів

  Українська мова. 6 клас. Комплект навчальних плакатів

  250.00 грн Купити
 • Українська література. Інтерактивний довідник-практикум із тестами. Підготовка до ЗНО 

  Українська література. Інтерактивний довідник-практикум із тестами. Підготовка до ЗНО 

  150.00 грн Купити
 • Усі уроки української літератури. 10 клас. ІІ семестр

  Усі уроки української літератури. 10 клас. ІІ семестр

  60.00 грн Купити

Лідери продажу

 • Якщо батьки — партнери. Сучасні форми роботи з батьками першокласників

  Якщо батьки — партнери. Сучасні форми роботи з батьками першокласників

  60.00 грн Купити
 • Тематичні дні у 1-му класі. I семестр.

  Тематичні дні у 1-му класі. I семестр.

  45.00 грн Купити
 • Ранкові зустрічі. 1 клас. I семестр

  Ранкові зустрічі. 1 клас. I семестр

  45.00 грн Купити
 • Комплект плакатів

  Комплект плакатів "Склади розповідь"

  200.00 грн Купити
 • Пізнаю світ природи. 6-й рік життя. Робочий зошит

  Пізнаю світ природи. 6-й рік життя. Робочий зошит

  35.00 грн Купити
 • Готуюся до письма. 6-й рік життя. Робочий зошит

  Готуюся до письма. 6-й рік життя. Робочий зошит

  35.00 грн Купити