Для ДНЗ Для адміністрації школи Для початкової школи Для старшої школи Книги та товари для батьків Підручники

Серія книг «Підручники для загальноосвітніх навчальних закладів»

Обирайте наші підручники для роботи в новому навчальному році!

9 клас

8 клас

7 клас

4 клас

- Англійська мова - Англійська мова - Русский язык - Англійська мова
- Хімія - Хімія  
- Русский язык - Зарубіжна література
- Зарубіжна література  

 

 
Яким має бути підручник? Що ви отримаєте якщо оберете наш підручник?
 Актуальним Повна відповідність чинній програмі.
 Практичним Чітка структура підручника; логіка побудови уроку спрямована на отримання успішного результату.
 Функціональним Оптимальна кількість завдань до одного уроку (від 5 до 9)
Цікавим Цікаві історії та завдання, які замотивують ваших учнів; функціональні малюнки та схеми.
Сучасним Поєднання традиційних та інноваційних форм навчання, наявні дидактичні ігри та завдання для роботи в групах, парах, індивідуально; інтерактивні форми роботи.

А також БЕЗКОШТОВНО**:

 • Методичні рекомендації для вчителя;
 • передплата фахового журналу на 3 місяці;
 • електронний додаток для експрес-контролю знань;
 • матеріали для аудіювання;
 • доставка**.
** У разі доставки «Укрпоштою»

Англійська мова (9-й рік навчання). Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори: Любченко Олександр Сергійович, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії, “Відмінник освіти України”, переможець конкурсу «Учитель року – 1997» м. Харкова, фіналіст програми “Teaching Excellence Awards” (1997), національний переможець програми “Partners in Education” (1998), викладач англійської мови у St. Norbert College, De Pere, USA (2000), учитель Харківської спеціалізованої школи № 162, головний редактор журналу «Англійська мова та література»
ВГ «Основа».
Любченко Ольга Миколаївна, cпеціаліст першої категорії, учитель Харківського фізико-математичного ліцею № 27, лауреат конкурсу «Учитель року – 2012»
м. Харкова.
Турчина Наталія Василівна, канд. пед. наук, декан факультету іноземної філології, професор кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету
ім. Г. С. Сковороди.
Сторінок: 208 c.
Мова: англ.
2017 рік
Підручник розраховано на учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають англійську мову дев’ятий рік.
Навчальний матеріал відповідає основним лініям змісту освіти, які визначено Державним стандартом базової і повної середньої освіти та чинною Програмою з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів: мовленнєвій, мовній, соціокультурній, діяльнісній (стратегічній).
Навчальний матеріал підручника розраховано на 2 навчальні години на тиждень, з урахуванням годин на проведення семестрового контролю навчальних досягнень учнів з аудіювання, говоріння, читання й письма.
Підручник побудовано з опорою на вивчення іноземної мови через порівняльний аналіз реалій життя сучасних Великобританії та України з використанням великої кількості автентичних англомовних ресурсів.
Акцент робиться на групові та парні форми роботи, розвиток навичок критичного мислення та ключових компетенцій.
Аудіододаток містить матеріал для роботи із завданнями з аудіювання, які розміщено в підручнику.
Підручник містить інтерактивний онлайн-додаток, який дозволяє працювати з мовним і мовленнєвим матеріалом підручника та здійснювати експрес-контроль навчальних досягнень учнів у режимі онлайн.
 
 

Хімія. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автор: Гранкіна Тамара Михайлівна, заслужений учитель України, відмінник освіти України, головний редактор журналів «Хімія» та «Хімія. Позакласна робота» ВГ «Основа».
Сторінок: 303 c.
Мова: укр.
2017 рік
Підручник для 9 класу середніх шкіл повністю відповідає чинній програмі. Він містить теоретичний матеріал, який супроводжується завданнями й коментарями. У підручнику велика кількість таблиць, малюнків, ілюстрацій, схем. Питання і завдання для перевірки знань учнів містять тестові завдання, оригінальні питання, побутові ситуації, велику кількість розрахункових задач. Описи шкільних дослідів і «Домашні експерименти» доповнять теоретичний матеріал практичними дослідженнями. У підручнику враховано компетентнісний підхід до навчання хімії.
До підручника додано інтерактивний онлайн-додаток, який містить тестовий матеріал і завдання для самостійних робіт.
Рекомендовано для учнів і вчителів середньої школи.
 

 

Русский язык (5-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке: учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений 

Автор: Фефілова Галина Євгенівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».
Коновалова Марина Валентинівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, головний редактор журналів «Русский язык и литература в школах Украины» та «Зарубіжна література», тьютор курсів Дистанційної академії «Педагогічні технології в сучасній школі. Конструктор сучасного уроку», автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».
Сторінок: 334 c.
Мова: рос.
2017 рік

Опора на современную лингвистическую теорию позволяет воспитывать у современных детей умение наблюдать, понимать, доказывать, рассуждать, то есть дает пространство для их интеллектуального развития.

Теоретический материал учебника представлен в виде таблиц, схем, опорных конспектов, инфографики.

Наличие электронного приложения, которое принципиально меняет стиль преподавания — ученик имеет возможность самостоятельно проверить свой уровень усвоения темы, выполнив тестовые задания.

 

Зарубіжна література. 9 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів

Автори:  Паращич Валентина В'ячеславівнаучитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки», відмінник народної освіти.
Фефілова Галина Євгенівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки»
Сторінок: 304 c.
Мова: укр.
2017 рік
 
Підручник підготовлено за новими дидактичними вимогами на диференційованій, варіативній, особистісно зорієнтованій та компетентнісній основі відповідно до нової Програми для 9-го класу.
Ця навчальна книга нового покоління є спробою синтезувати найкращі досягнення вітчизняної та світової теорії й практики творення підручників, відображає нові підходи до реалізації змісту навчальної дисципліни та організації навчально-виховного процесу.
Зміст і структура навчального матеріалу кожної теми, розділу й підрозділу враховують навчальний час, визначений Програмою. 
Забезпечено наступність у навчанні, ураховано читацький досвід, набутий учнями в попередніх класах. Основними пунктами обговорення під час здійснення літературознавчого аналізу є проблемно-тематична й емоційна сфери. Методичний апарат побудовано на принципах поступового ускладнення матеріалу, що містить запитання та завдання різної спрямованості: репродуктивні, пошукові, проблемні, практичні. До підручника створено інтерактивний онлайн-додаток, який містить тестовий матеріал і завдання для самостійних робіт, а також онлайн-хрестоматію з усіма творами за Програмою 9-го класу, посилання на яку ви знайдете в самому підручнику.

 

Англійська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори: Любченко Олександр Сергійович, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії, “Відмінник освіти України”, переможець конкурсу «Учитель року – 1997» м. Харкова, фіналіст програми “Teaching Excellence Awards” (1997), національний переможець програми “Partners in Education” (1998), викладач англійської мови у St. Norbert College, De Pere, USA (2000), учитель Харківської спеціалізованої школи № 162, головний редактор журналу «Англійська мова та література» ВГ «Основа».
Любченко Ольга Миколаївна, cпеціаліст першої категорії, учитель Харківського фізико-математичного ліцею № 27, лауреат конкурсу «Учитель року – 2012»” м. Харкова.
Турчина Наталія Василівна, канд. пед. наук, декан факультету іноземної філології, професор кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.
Сторінок: 255 c.
Мова: англ.
2016 рік
 
Підручник розраховано на учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають англійську мову восьмий рік. 
Навчальний матеріал відповідає основним лініям змісту освіти, які визначено Державним стандартом базової і повної середньої освіти та чинною Програмою з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів: мовленнєвій, мовній, соціокультурній, діяльнісній (стратегічній).
Основний навчальний матеріал підручника розраховано на дві навчальні години на тиждень, проте для навчальних закладів, які оберуть трьохгодинний режим навчання, передбачено додатковий навчальний матеріал для опрацювання.
Підручник побудовано з опорою на вивчення іноземної мови через порівняльний аналіз реалій життя сучасних Великобританії та України з використанням великої кількості автентичних англомовних ресурсів. Аудіододаток містить матеріал для роботи з завданнями з аудіювання, які розміщено в підручнику.
Особливістю підручника є інтерактивний онлайн-додаток, який дозволяє працювати з мовним і мовленнєвим матеріалом підручника в режимі онлайн. Цей додаток можна буде знайти та скопіювати на нашому сайті.
 

Хімія. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автор: Гранкіна Тамара Михайлівна, заслужений учитель України, відмінник освіти України, головний редактор журналів «Хімія» та «Хімія. позакласна робота» ВГ «Основа».
 
Сторінок: 303 c.
Мова: укр.
2016 рік
 
Підручник для 8 класу середніх шкіл повністю відповідає чинній програмі. 
Він містить теоретичний матеріал, який супроводжується завданнями, коментарями. Велика кількість таблиць, малюнків, ілюстрацій, схем. Питання і завдання для перевірки знань учнів містять тестові завдання, оригінальні питання, побутові ситуації, велику кількість розрахункових задач. Описи шкільних дослідів і «Домашні експерименти» доповнять теоретичний матеріал практичними дослідженнями.
До підручника додано (за посиланням на сайт) тестовий матеріал і завдання для самостійних робіт онлайн.
Рекомендовано для учнів і вчителів середньої школи.
 

 

Зарубіжна література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори:  Паращич Валентина В'ячеславівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки», відмінник народної освіти.
Фефілова Галина Євгенівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».
Сторінок: 334 c.
Мова: укр.
2016 рік
 
Композиція підручника підпорядкована формі подорожі, запрошення до якої восьмикласники отримують на першій сторінці. Ідея подорожі в часі і просторі втілена і в ілюстративному оформленні підручника.
Зміст підручника супроводжується продуманим ілюстративним рядом: портрети письменників, ілюстрації до літературних текстів, опорні схеми, інфографіка, репродукції картин та скульптур, кадри з мультфільмів та кінофільмів.
Методичний апарат побудовано на принципах поступового ускладнення матеріалу. Він містить запитання та завдання різної спрямованості: репродуктивні, пошукові, проблемні, практичні. Матеріал викладено послідовно, логічно, від простого до складного.
Наприкінці кожної частини підручника подано підсумкові запитання й завдання, рекомендації для пошуку додаткових матеріалів із теми.
 

 

Русский язык. 7 класс

Автор: Коновалова Марина Валентинівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, головний редактор журналів «Російська мова та література в школах України» та «Зарубіжна література», тьютор курсів Дистанційної академії «Педагогічні технології в сучасній школі. Конструктор сучасного уроку», автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».

 

Мова: рос.

2015 рік

Cоответствие основным линиям содержания обучения: языковой, речевой, социокультурной, деятельностной.

 • Элементы игровой технологии. 
 • Работа в группах, в парах.
 • Чтение с остановками.
 • Культурологические элементы уроков словесности.
 • Обогащение словарного запаса школьников.
 • Формирование навыков правильного произношения, выразительного чтения.
 • Анализ и синтез языкового материала.

Учебник для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Третий год изучения

 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Изучение с 1 класса

 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения

 

Англійська мова. 4 клас (для загальноосвітніх навчальних закладів)

Автор: Климишина Надія Анатоліївна, головний редактор журналу «Англійська мова в початковій школі», викладач Харківської академії неперервної освіти, керівник англійської програми розвивального відпочинку «Magic Camp»,  автор методичних посібників для вчителів.
Сторінок: 192 c.
Мова: англ.
2015 рік
 
Кожен розділ побудований за структурою:
Перші чотири уроки – це ознайомлення та практика з необхідним лексичним та граматичним матеріалом для розуміння історії, які теж поділено на 4 частини, на кожному уроці учні ознайомлюються з однієї з них. П’ятий, заключний, урок кожного розділу – це повторення та практика вивченого матеріалу в цьому розділі.
Кожен урок включає від 7 до 11 завдань, за допомогою яких учні розвивають усі навички мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, аудіювання та письма.
Підручник містить багато завдань для комунікативного вживання граматичного та лексичного матеріалу.
Є безкоштовний додаток для вчителя зі всіма текстами для аудіювання. Цей додаток можна буде знайти та скопіювати на нашому сайті.
 
 

 

Саме від вас залежить, за якими підручниками працюватимуть ваші учні в новому навчальному році!

Англійська мова в початковій школі

Англійська мова. 4 клас. Мій конспект (до підручника «Англійська мова. 4 клас» до підручника Н. А. Климишиної. Для загальноосвітніх навчальних закладів) 50.00
Англійська мова. 4 клас. Робочий зошит (до підручника «Англійська мова. 4 клас». Для загальноосвітніх навчальних закладів) 55.00

Початкове навчання

Я в мире. Учебник для 4 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке 80.00
Тимчасово відсутня
Я У світі. 3 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 80.00
Тимчасово відсутня
Я У світі. 4 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 80.00
Тимчасово відсутня

Русский язык и литература

Литература. Учебник для 8 класса 0.00
У продажу з 31.05.2018
Русский язык (5-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке : учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений 0.00
У продажу з 31.03.2018
Тетрадь для контрольных работ и работ по развитию связной речи (к учебнику М. В. Коноваловой «Русский язык. 7 класс. Для школ с украинским языком обучения (начало изучения с 5 класса)») 35.00

Хімія

Хімія. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів 75.00
Хімія. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 0.00
У продажу з 31.03.2018
   
Догори